Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

การสร้างความตระหนักและพันธมิตรในการพัฒนา

รวมพลังเพาะพันธุ์ต้นกล้าทางสะเต็ม สู่พลเมืองคุณภาพ

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้นั้น ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ “สะเต็มศึกษา” และ “การพัฒนาทักษะอาชีพ” โครงการฯ จึงมุ่งมั่นสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงาน ในการสร้างความสนใจ และเกิดแรงจูงใจให้เข้าสู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและขยายช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับที่กว้างขึ้น โดยความร่วมมือและการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรต่างๆจะเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมสะเต็มศึกษาในประเทศไทย พร้อมขยายโอกาสไปสู่นักเรียน นักศึกษา คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้สัมผัสกับการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่ยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ “สะเต็มตามอัธยาศัย” (Informal STEM Education) เพื่อนำเสนอมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ทางสะเต็มผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกนำเสนอในรูปแบบของการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ การจัดประกวดผลงานเพื่อชิงรางวัล และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น มหกรรมวิทยาศาสตร์ ขบวนวิทยาศาสตร์คาราวาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพันธมิตรทางการศึกษามากมาย เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)