Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

Blog

เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ จับมือคุรุสภา พัฒนาครูสู่ PLC ทางวิชาชีพ

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับคุรุสภา โดย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) ร่วมกับ “บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด” และ “มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ PLC ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และทั่วถึง

ทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ PLC ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง และร่วมค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ PLC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่าเป็นพันธสัญญาที่ร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของสังคม และนานาชาติ

No Comments

Post a Comment