Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

เป้าหมายของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ไม่ได้มุ่งไปเพียงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเท่านั้น หากแต่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถาบันการศึกเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ทางโครงการฯ มุ่งมั่นให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่โครงการนำเสนอเช่นกัน เพราะผู้นำที่ดีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดยั้งได้

นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science บอกกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับห้องเรียนในสถาบันที่ตนเองบริหารไว้ว่า “ก่อนหน้านี้ได้ส่งครูภายใต้สังกัดเข้าร่วมอบรมตามที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น และครูได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ ความสนใจของนักเรียนนั้นเพิ่มขึ้น เพราะห้องเรียนมีความสนุกสนาน ไม่เหมือนการเรียนการสอนแบบเดิมที่นักเรียนได้แต่ฟัง แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เปิดมิติใหม่ในการเรียนสำหรับนักเรียน และครูผู้สอนเองก็ได้เพิ่มทักษะการสอนของตนเองเช่นกัน”

ในการอบรมครั้งนี้ โครงการฯ ได้นำหลักสูตร STEM ระดับสากลซึ่งเหมาะกับอาชีวศึกษา (STEM for TVET) ที่เรียกว่า แอคทีฟฟิสิกส์: โมดูลความปลอดภัย ซึ่งเป็นการต่อยอดการสอนฟิสิกข์ภายในห้องเรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต และทดลองจริง ผ่านสื่อการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้ครูในการนำเสนอรูปแบบการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับห้องเรียนมากกว่าเดิม

“หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ของโครงการฯ ได้นำร่องไปใช้ในห้องเรียนของวิทยาลัยเทคนิค เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียนโดยมีสะเต็มศึกษาเป็นแกนหลัก พร้อมเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และเมื่อเด็กเรียนจบไปทำงานก็สามารถปฏิบัติงานและแก้ปัญหาได้จริง ตรงตามความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะได้แรงงานที่มีคุณภาพและทักษะเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด”

ในฐานะผู้บริหารสถาบัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาของตนอยู่เสมอ “ปัจจุบันโลกหมุนเร็วและต้องก้าวตามให้ทัน การได้รับการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะการสอนนั้น จะเป็นการต่อยอดการทำงานของครูผู้สอน ให้คิดนอกรอบ แสวงหาเทคนิคใหม่ๆสำหรับการสอน เพื่อให้สามารถนำเสนอห้องเรียนที่แตกต่างจากเดิมและดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ องค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมครู หลักสูตร หรือสื่อการสอน เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะของทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างแท้จริง” นายวิวรรธน์กล่าว

Date

เมษายน 10, 2018

Category

Beneficiaries