Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 11

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 11

โครงการ Chevron Enjoy Science ลงนามความร่วมมือกับ 12 กลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ. โศภณ นภาธร มาเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาถึงทิศทางและนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทย

ปัจจุบันศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยได้ถูกหยิบยกว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   ดังนั้นจึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ระบบการศึกษาไทยจะต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะเด็กไทยให้ก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต จึงลงนามความร่วมมือกับ12 กลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา 12 แห่งทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาในประเทศไทย การลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ รศ. นพ. โศภณ นภาธร มาเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาถึงทิศทางและนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 14 มหาวิทยาลัย คุณครูแกนนำ พร้อมทั้งผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา คุณครูจากโรงเรียนเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศน์ มาร่วมในงาน

ความร่วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อเป็นพลังสำคัญ   ตอบโจทย์การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายการศึกษาสะเต็มทั่วประเทศไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีทุนเดิมด้านทรัพยากรบุคคลและทุนทางสังคมสูง การให้มหาวิทยาลัยเป็นหลักในการระดมความร่วมมือระหว่างรัฐ  เอกชน และท้องถิ่น  ถือเป็นหนึ่งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการศึกษาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  โครงการฯ ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ หรือ การสร้างความเท่าเทียมระหว่างสถานศึกษาขนาดใหญ่ กับโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ การลงนามความร่วมมือระหว่าง 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย กับโครงการ Chevron Enjoy Science ในครั้งนี้จึงถือเป็นการดำเนินงานตามแนวทาง “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล และเป็นการวางรากฐานพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับสะเต็มศึกษาที่ครบวงจร

Newsletter Issue 11_TH

Date

November 15, 2017

Category

Newsletter