Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 13

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 13

ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทย 18 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในโครงการ โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สวทช. กราบบังคมทูลอธิบายกิจกรรมต่างๆ นายแบรด มิดเดิลตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด ได้กราบบังคมทูลถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science พร้อมกราบบังคมทูลถึงการสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ การแสดงนิทรรศการ การจัดฐานการทดลองกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กสำหรับนักเรียนจำนวน 20 ฐาน อาทิ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย และการจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ สวทช. สสวท. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทย 8 แห่ง ริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และพี่เลี้ยงในระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม ในปี พ.ศ. 2558 โครงการ Chevron Enjoy Science ได้ให้การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ทำให้การดำเนินงานได้ขยายเครือข่ายสู่สังคมและสาธารณะในวงกว้างมากขึ้น  โดยเพิ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีกจำนวน 10 แห่ง เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ ทำให้มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาโดยคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการไทย จำนวน 63 กิจกรรม มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30,000 คน

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย โดยเด็กจะได้เรียนรู้และเปิดโลกวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือจากตำราในห้องเรียน ได้รู้จักการนำวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ ทางสังคม

ในปี พ.ศ. 2560 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้ตั้งเป้าหมายในการขยายการดำเนินกิจกรรมไปสู่เยาวชนอีกกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ พร้อมจัดอบรมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานพันธมิตรเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยตั้งเป้าจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรปีละประมาณ 50 คน

Newsletter Issue 13 TH sarabun

Date

November 15, 2017

Category

Newsletter