Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 14

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 14

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์” หรือ TVET Automotive Hub ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้าง “ช่างเทคนิค 4.0” เพื่อรองรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เสริมศักยภาพแรงงานไทย พร้อมตอบโจทย์แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

แรงงานคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ด้วยนโยบายจากรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต (New S-Curve) และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่แรงงานและนักเรียนอาชีวะที่จะเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ต้องมีทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและรักษาตำแหน่งผู้นำฐานผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์

เพื่อต่อยอดนโยบายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษาและบุคลากรสายอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาให้มีทักษะตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้ง ‘ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ หรือ TVET Automotive Hub’ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นช่างเทคนิค 4.0 และภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยศูนย์ฯนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำแรงงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้

ซึ่งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์จะกระตุ้นการพัฒนาบุคลากร โดยปฏิบัติงานภายใต้ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

  • จัดอบรมและเสริมทักษะให้แก่กลุ่มครูของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกลุ่มอาชีวะ เพื่อเสริมทักษะด้านเทคนิคให้ตอบรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • ใช้หลักสูตร Active Physics ของ It’s About Time เพื่อสร้างความสนุกในห้องเรียนและเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ผ่านการอบรมการเรียนการสอน STEM for TVET สำหรับกลุ่มครูอาชีวะ
  • ส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆอย่างเต็มที่ภายในพื้นที่ของศูนย์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ผ่านการฝึกฝน การทดลองใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ลดปัญหาการขาดแคลนและพื้นที่ที่จำกัดในแต่ละวิทยาลัยเทคนิค

ศูนย์ฯแห่งนี้บริหารงานภายใต้คณะกรรมการจาก 8 หน่วยงาน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการพัฒนาฝีมือและเทคนิควิชาชีพด้านยานยนต์ สามารถรองรับการพัฒนาแรงงานฝีมือภาคตะวันออกได้ปีละกว่า 5,000 คน ซึ่งมั้นใจว่าจะสามารถผลิต ‘ช่างเทคนิค 4.0’ ออกสู่ตลาดเพื่อสอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม พร้อมลดปัญหาแรงงานขาดแคลนในภูมิภาคนี้ นอกจากการป้อนแรงงานด้านยานยนต์และชิ้นส่วนแล้ว การพัฒนายังครอบคลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามแผน EEC อาทิ ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการนำประเทศสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้การบริหารงานของ TVET Automotive Hub จะอยู่ในรูปแบบ “รัฐร่วมเอกขน” โดย 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย โครงการ Chevron Enjoy Science สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี สถาบันยานยนต์ สถาบันไทย – เยอรมัน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Newsletter Issue 14 TH Final

Date

November 15, 2017

Category

Newsletter