Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 18

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 18

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ผนึกกำลังกับ สอศ. และ สอท. เปิดผลวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรสู่แรงงานคุณภาพ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในขณะนี้ เป๊นนโยบายสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นความท้าทายของประเทศที่จะก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากยังขาดแรงงานทักษะ และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กยังคงใช้เทคโนโลยีในระดับต่ำกว่า 2.5 จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมควรทบทวนในเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของทั้งหลักสูตรในการพัฒนาทักษะและบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีขั้นสูงได้

 

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ร่วมยกระดับบุคลากรและนำเสนอปัญหาคุณภาพแรงงานไทย ผ่านผลวิจัยเชิงลึกและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งได้รับความร่วมมือในการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งได้มอบหมายให้สถาบันชิสโฮล์มประเทศออสเตรเลีย (Chisholm Institute Australia) เป็นผู้ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

โดยงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตรที่เหมาะแก่การพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรสายอาชีพ ด้วยการเติมเต็มพื้นฐานด้านสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์) ผ่านศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่เป็นตัวชี้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต

ในส่วนของข้อเสนอแนะนั้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ภาครัฐควรมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมกลางและเล็ก ควบคู่กันใน 3 ด้าน ได้แก่ การให้ข้อเสนอจูงใจผู้ประกอบการลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น  การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างจริงจัง และสนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมด้านสะเต็มและเทคนิคเพื่อเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้ก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นการแสดงให้เห็นว่าทักษะของแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นเรื่องสำคัญ และทางสถาบันอาชีวศึกษาเองควรออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวนำ

 

ทั้งนี้ ผลการวิจัยเชิงลึกและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0” จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้วางนโยบายในองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพของแรงงานทักษะ และส่งเสริมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวะ เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจด้านสะเต็มที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาพัฒนาโครงงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทักษะด้านสะเต็มถือเป็นพื้นฐานสำคัญของภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0” ได้ที่ https://www.enjoyscience.kenan-asia.org/en/resources/research-and-findings

 

Newsletter Issue 18 TH_Final

 

Date

November 28, 2017

Category

Newsletter