Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 8

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 8

เปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา รุกสร้างครูเพื่อสร้างเด็ก

โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” พร้อมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันยกระดับองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนและนักศึกษาสายอาชีวะ ด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา (Lanna TVET Hub) ขึ้นที่ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สร้างครูเพื่อสร้างเด็ก เพิ่มเทคนิคสำหรับครู ส่งเสริมให้เด็กลงมือทำงานจริง มุ่งสู่เป้าหมายตลาดแรงงาน” เพื่อเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ซึ่งมีกระบวนการสำคัญคือการพัฒนาครูผู้สอนในภาคอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นทั้งด้านทักษะและวิชาการ เป็นการเติมเต็มความเชี่ยวชาญให้แก่ครูอาชีวศึกษาผ่านองค์ความรู้ที่พัฒนามาจากความต้องการอันแท้จริงของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดย Lanna TVET Hub จะเป็นศูนย์การอบรมที่จำลองห้องเรียนเสมือนสถานที่ปฏิบัติงานจริงในโรงงาน ซึ่งในเฟสแรกมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ และจะขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในปีหน้า

กระบวนการทำงานของ Lanna TVET Hub ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ซึ่งเปิดสอนสายวิชาชีพในจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันที่ดำเนินการอยู่ภายใต้เครือข่ายของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา (Lanna TVET Hub)  ได้ส่งคณะผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านทักษะงานช่าง การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  for TVET (การออกแบบโครงงาน) และการศึกษาดูงานในโรงงานที่ทันสมัยของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์จริงและเปิดโอกาสให้ครูได้ทำความเข้าใจว่าโรงงานมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้านใดบ้าง จากนั้นบุคลากรจาก Lanna TVET Hub  และคณะผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนร่วมกัน พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง การส่งเสริมเทคนิคดังกล่าวให้แก่ครูนี้จะสร้างแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นคุณลักษณะของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21

“การจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  (TVET Hub)” ภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยศูนย์การฝึกอบรมนี้จะเป็นห้องเรียนจำลองเสมือนสถานที่ปฏิบัติงานจริงในโรงงาน” นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

“โจทย์สำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบาย “Thailand 4.0″ นั้น หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพกำลังคนที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ” ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

“บทบาทของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) ประจำภาคเหนือมี 3 ด้าน คือ เป็นศูนย์กลางการประสานงานร่วมกับอุตสาหกรรม – โรงเรียนเครือข่ายและครู เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะและอบรมบุคลากรของโรงเรียนเครือข่าย และเป็น “ศูนย์กลางการวิจัย” ด้านกระบวนการเรียนการสอน คู่มือครู (courseware) เพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน”  รศ. ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“สถาบันคีนันได้เป็นสื่อกลางในการผสานงานกับภาคี 4 ฝ่ายภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ปัญหาของภาคการศึกษาอาชีวะไทยให้ครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีประสบการณ์ ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาขาดความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ” นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

Chevron_Enjoy_Science_Newsletter_Issue_8-Thai

Date

November 15, 2017

Category

Newsletter