Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 3

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 3

ตามติดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

จากซ้าย: ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

 

จากซ้าย: ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็ม ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”


 • โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็มระดับจังหวัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ร่วมประชุมกำหนดแผนงานเพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับจังหวัดในประเด็นต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ในระดับจังหวัด การสนับสนุนการพัฒนาครูวิทยากร การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์สะเต็มศึกษาระดับภูมิภาค เป็นต้น
  ทั้งนี้ จ. ขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การเงิน การปกครองและการขนส่งของภูมิภาค และเป็นจังหวัดนำร่องของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ร่วมกับ จ.สมุทรปราการและ จ.สงขลา ที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์สะเต็มศึกษา 3 แห่งในปีแรกของโครงการฯ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการเรียนการสอนและเครือข่ายโรงเรียนแม่ข่ายให้มีความยั่งยืน โดยแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเป็นของตัวเองเพื่อดูแลเรื่องการบริหารและดำเนินการ
  สำหรับ จ.ขอนแก่น สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Hub)ในระดับภูมิภาคให้กับทางโครงการฯ เพื่อเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับทั้ง 123 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการ
  นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “จ. ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อการเป็นส่วนเชื่อมของ East-West Economic Corridor ด้วยเหตุนี้ขอนแก่นจำเป็นต้องมีบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตด้านต่างๆใน 5-10 ปีข้างหน้า โดยการที่ได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของศูนย์สะเต็มศึกษาจะสามารถช่วยเชื่อมโยงโครงการฯ กับภาคส่วนต่างๆเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานได้”
  ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เพราะถือเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม โดย มข. ถือเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของประเทศ มีองค์ความรู้และความพร้อมทางด้านบุคลากรและเครื่องมือ การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ นอกจากที่มข. จะสามารถเป็นตัวเชื่อมกับภาคส่วนต่างๆแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่เรามีอยู่มาช่วยสนับสนุนโครงการฯ ได้ในอนาคต”
  ด้าน ดร. พิเชฎษ์ จับจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในระยะยาวว่า “โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เปรียบเหมือนโครงการนำร่องที่ สพฐ. สามารถตกผลึกองค์ความรู้เพื่อใช้ต่อยอดทั่วประเทศได้ เช่น การตั้งศูนย์บริหารจัดการและกระจายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส”

  นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า “การมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็มนอกจากจะช่วยพัฒนาการศึกษาสะเต็มในจังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังจะสร้างประโยชน์ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยจะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นสามารถก้าวไปเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจในด้านการค้าและการลงทุน และดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็มจะมีอีกครั้งในช่วงต้นปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น”

Date

October 23, 2017

Category

Newsletter