Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 4

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 4

พิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือ ระหว่างโครงการ Chevron Enjoy Science สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้ง 8 แห่ง

พิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือ ระหว่างโครงการ Chevron Enjoy Science สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้ง 8 แห่ง


โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง   จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านสะเต็มให้กับเยาวชนโดยมีนักเรียน ครู และ ผู้ปกครองทั้งจากกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมงานมากกว่า 3,400 คน งานดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านการทดลองและกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมแนะนำอาชีพด้านสะเต็มที่น่าสนใจภายใต้กิจกรรม “สนุกกับอาชีพวิทย์”   (Enjoy Science Careers) ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่เยาวชน

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยครั้งนี้   เป็นความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน จึงถือเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดกิจกรรมหนึ่งที่โครงการ Chevron Enjoy Science ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนโดยสามารถสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือครั้งสำคัญให้เกิดขึ้น   นอกจากการพัฒนาทั้งสะเต็มศึกษาและอาชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการพัฒนาประเทศแล้ว ทางโครงการฯยังเน้นสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านนี้ให้แก่เยาวชนอีกด้วย  โครงการ Chevron Enjoy Science   เล็งเห็นว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนนั้น ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและภาครัฐ   จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาและอาชีวศึกษา  พร้อมเล็งเห็นโอกาสของอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กล่าวว่า “การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสะเต็มถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โครงการ ‘มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย’ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยโครงการ ‘มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย’ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้”

ภายในงานเยาวชนที่เข้าร่วมงานต่างสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เช่น นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักชีววิทยา นักคิดค้นยา เป็นต้น โดยนางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย   กล่าวถึงหัวใจสำคัญของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กว่า “คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเป็นวิทยากรช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การสังเกต การตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์”

ทั้งนี้โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย   เตรียมขยายกิจกรรมให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในสะเต็มศึกษา   และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ โดยนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราคาดหวังว่า โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยจะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนมากกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ ภายในปี 2560”

Date

October 23, 2017

Category

Newsletter